Xəbərlər

AZE
ENG
TUR
RUS

IV Beynəlxalq Avrasiya Arxeologiyası Konqresi Proqramı
29-9-2012

 01 oktyabr 2012

Tədbir iştirakçılarının gəlişi
02 oktyabr 2012/2nd October 2012
Saat 11.00/11:00pm
Konfransın təntənəli açılış mərasimi və Orta əsr Ağsu şəhəri arxeoloji kompleksi ilə tanışlıq
Çıxışlar/Speeches:
• Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət və Turizm Naziri cənab Əbülfəs Qarayev
• Ağsu rayonu İcra Hakimi cənab Ənvər Seyidəliyev
• Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının müxbir üzvü cənab Vəli Əliyev
• Doqquz Eylül Universiteti adından cənab Bayram Bayraktar
Mr. Bayram Bayraktar, Dokuz Eylul University
• Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin üzvü xanım Qənirə Paşayeva
• Qafqaz və Orta Asiya Arxeologiyası Araşdırmaları Mərkəzinin direktoru Semih Güneri
• Rusiya Elmlər Akademiyası Maddi Mədəniyyət Tarixi İnstitutunun direktor müavini xanım Ludmila Sokolova
• İtaliya Ali Restovrasiya Mərkəzinin nümayəndəsi cənab Ernesto Borrelli
• MİRAS Mədəni İrsin Öyrənilməsinə Kömək İctimai Birliyinin sədri cənab Fariz Xəlilli
Saat 14.00-16.00/14:00-16:00pm
Nahar/Lunch
Saat 16.00-17.00/16:00-17:00pm
Şamaxı Tarix Diyarşünaslıq Muzeyi ilə tanışlıq
Saat 17.30-18.30/17.30-18.30pm
Basqal İpək Mərkəzi ilə tanışlıq, çay süfrəsi
Saat 19.00-20.00/19:00-20:00pm
Konfrans iştirakçılarının Qaya İstirahət Kompleksində yerləşməsi
Saat 20.00/20:00pm
Ziyafət və mədəni proqram
 
03 oktyabr 2012/3rd October 2012
Qaya İstirahət Kompleksinin Konfrans zalı
Saat 09.30-11.00/09:30-11:00am
1-ci sessiya: “Avrasiya regionunda arxeoloji irsin tədqiqi”
Sədr: Semih GUNERI və Ludmila SOKOLOVA
09.30-09.45/09.30-09.45am 
Vəli ƏLİYEV/Vali ALIYEV 
Azərbaycanda arxeoloji tədqiqatlar
09.45-10.00/09.45-10.00am 
Hidayət CƏFƏROV/Hidayat JAFAROV 
Palıdlı nekropolunda arxeoloji tədqiqatların ilkin nəticələri
10.00-10.15/10.00-10.15am 
İrina QUSAÇ/Irina GUSACH 
Türk qalası Azak qazıntılarından yeni tapıntılar
10.15-10.30/10.15-10.30am 
Qafar CƏBİYEV/ Gafar JABIYEV 
Azərbaycanda orta əsr şəhərlərinin arxeoloji tədqiqi: uğurlar, problemlər, vəzifələr
10.30-10.45/10.30-10.45am
Li XİAO/Li KHIAO 
Tarixəqədərki dövrdə Şərq-Qərb mədəni münasibətlərində Turfanın statusu
10.45-11.00/10.45-11.00am 
Fariz XƏLİLLİ/Fariz KHALILLI 
Ağsu təcrübəsi – MİRAS İctimai Birliyinin arxeoloji qazıntılar nəticəsində aşkara çıxarılan mədəni irs nümunələrinin tədqiqi, konservasiyası, mühafizəsi və təbliği sahəsində fəaliyyəti
Saat 11.00-11.15/11:00-11:15am
Çay fasiləsi/Coffee-break
Saat 11.15-13.00/11:15am-13:00pm
2-ci sessiya: “Avrasiya regionunda arxeoloji irsin tədqiqi”
Sədr: Vəli ƏLİYEV və İrina QUSAÇ
11.15-11.30/11:15-11:30am 
Qənirə PİRQULİYEVA/Ganira PIRGULIYEVA
Türk dilindən rus dilinə keçən bəzi numizmatik terminlər haqqında
11.30-11.45/11.30-11.45am 
Vasif GAIBOV/Vasif GAIBOV 
Antik Margiana: arxeoloji materiallar və yazılı mənbələr
11.45-12.00/11.45-12.00am
Suram SAKANIA/Suram SAKANIA 
Abxaziyada Pont əhəngindən tikilmiş baş məbədləri 
 
12.00-12.15/12.00-12.15pm 
Wang YUN/Wang YUN
Xinjiangda tunc dövrü geyimləri
12.15-12.30/12.15-12.30pm 
Sevda HÜSEYNOVA, Vahid QASIMOV/Sevda HUSEYNOVA, Vahid GASIMOV
Gil möhür atlasının Azərbaycan orta əsr keramikası üzrə bölünməsi
12.30-12.45/12.30-12.45pm 
Alisa BORISENKO/ Alisa BORİSENKO 
XVIII əsrdə Avropali alimlər tərəfindən Cənubi Sibirdə Türk qədim əşyalarının öyrənilməsi
12.45-13.00/12.45-13.00pm 
Yili LITIFU/Yili LITIFU 
Xinyanqda İpək Yolu boyunca Mayak qüllə və qarnizon istehkam qalıqları
Saat 13.00-14.00/13:00-14:00pm
Nahar/Lunch
Saat 14.00-15.00/14.00-15.00 pm
3-cü sessiya: “Avrasiya regionunda arxeoloji irsin tədqiqi”
Sədr: Hidayət CƏFƏROV və Li XİAO
14.00-14.15/14.00-14.15pm 
Alsu NURƏTDİNOVA/ Alsu NURATDINOVA 
Toretz yaşayış yerində dulusçuluq emalatxanası
14.15-14.30/14.15-14.30pm 
Diana CƏFƏROVA/Diana JAFAROVA
Son Tunc və İlk Dəmir dövründə Qarabağ tayfalarının hərb işinin yaranma şəraiti
14.30-14.45/14.30-14.45pm 
Yekaterina BOLDYREVA/Ekaterina BOLDYREVA 
Samosdelka yaşayış yerində bizans mənşəli şirli qablar
14.45-15.00/14.45-15.00pm 
Qarik SANQULİYA/Qarik SANQULİYA 
Qudaut Tunc və İlk Dəmir dövrü istehsal və mədən məntəqəsi
Saat 15.00-15.15/15:00-15:15pm
Çay fasiləsi/Coffee-break
Saat 15.15-16.30/15.15-16.30 pm
4-cü sessiya: “Qayaüstü təsvirlər və mifologiya”
Sədr: Nazilə ABDULLAZADƏ və Dimitriy CHEREMISIN
15.15-15.30/15.15-15.30pm 
Lüdmila SOKOLOVA/Ludmila SOKOLOVA 
Çemurçek və Hakkari antropomorfik stelası - üslubi təhlili
15.30-15.45/15.30-15.45pm 
Semih GÜNERİ, Yücel ÜZEYİR/Semih GUNERI, Yucel UZEYIR 
Doyumlu (Kars) Kaya Resimleri
Doyumlu (Kars) Rock Arts
15.45-16.00/15.45-16.00pm 
Dimitriy CHEREMISIN/Dimitriy CHEREMISIN Altay petroqlifləri və Turizm
16.00-16.15/16.00-16.15pm 
Nazilə ABDULLAZADƏ/Nazile ABDULLAZADE 
Azərbaycan xalqının etnik-mədəni tarixi və mifologiya: mifik təfəkkürün qaynaqları
 
16.15-16.30/16.15-16.30pm 
Şəbnəm MƏSTƏLILI /Shabnam MASTALILI 
Əski türk mifologiyasında inanclar və kultlar
16.30-16.45/16:30-16:45pm 
Hakan ALTINTAŞ/Hakan ALTINTASH
Türk Mitolojilerinden Günümüze Demokratik Yönetişim Üzerine Düşünceler
Çay fasiləsi/Coffee-break
Saat 16.45-18.00/16:45-18:00pm
5-ci sessiya: “Arxeoloji irsin konservasiyası və bərpası”
Sədr: Ernesto BORRELLI və Zekeriye ŞIMŞIR
16.45-17.00/16.45-17.00pm 
Yuliy XUDYAKOV/Yuliy KHUDYAKOV 
Orta əsr Orta Asiya obalarının hərb məsələlərinə dair elmi biliklərin öyrənilməsi və yayılmasında yenidənqurma obyektlərin tətbiqi
17.00-17.15/17.00-17.15pm 
Zekeriye ŞIMŞIR/Zekeriye ŞIMŞIR 
Antalya Yivli Minare Camii’nde son yıllarda yapılan restorasyonlar
17.15-17.30/17.15-17.30pm 
Maeryamu YIBULAYINMU/Maeryamu YIBULAYINMU
Turfandan aşkar olunmuş parça qalıqlarının qorunması və bərpası
17.30-17.45/17.30-17.45pm
Rəqsanə HƏSƏNOVA/Ragsana HASANOVA 
Muzey eksponatlarının qorunması, konservasiya və bərpasına dair əsas tövsiyyələr
Saat 17.45-20.00/17:45-20:00pm
Lahıc qəsəbəsinə getmək, qoruq ərazisində gəzinti, muzeylə tanışlıq
Saat 20.            00-22.00/20.00-22      .00pm
Şam yeməyi/Dinner
04 oktyabr 2012/04 October 2012
Qaya İstirahət Kompleksinin Konfrans zalı
Saat 09.00-10.30/09.00-10.30 am
6-cı sessiya: “Avrasiya regionunda arxeoloji turizm”
Sədr: Bayram BAYRAKTAR və Elena POPRAVKO
09.00-09.15/09.00-09.15am 
Ali KAZIM ÖZ/Ali KAZIM ÖZ 
İoniya Metropolisdə arxeoloji sahələrdə ziyarət mərkəzi layihəsi
09.15-09.30/09.15-09.30am
Begül ÖZKOCA, Mahmut ÖZKOCA/Begül ÖZKOCA, Mahmut ÖZKOCA 
Alacahöyük Muzeyi: muzeyin arxeoloji turizmdə mühüm yeri
09.30-09.45/09.30-09.45am 
Kamil IBRAHİMOV/Kamil IBRAHIMOV 
İçəri Şəhərdə arxeopark
09.45-10.00/09.45-10.00am 
Elena POPRAVKO/Elena POPRAVKO
Rusiyanın Uzaq Şərqində arxeoloji irsin tədqiqi və təbliğində muzeylərin rolu
10.00-10.15/10.00-10.15am 
Calalatdin MIRZAEV/Jalalatdin MIRZAEV 
Arxeoloji abidələr turizm obyekti kimi: muzey və yerli ictimaiyyət
10.15-10.30/10.15-10.30am 
Elena KOVESHNIKOVA/Elena KOVESHNIKOVA 
Kuzbasda arxeoloji turizm
Saat 10.30-10.45/10.30-10.45am
Çay fasiləsi/Coffee-break
Saat 11.15-13.00/11.15am-13.00 pm
7-ci sessiya: “Avrasiya regionunda arxeoloji turizm”
Sədr: Qafar CƏBİYEV və Alisa BORİSENKO
10.45-11.00/10.45-11.00am 
Dimitriy Pikalov, Yuriy Prokopenko/Dimitriy Pikalov, Yuriy Prokopenko
“Skiflər Şimali Qafqazda” multimedia resursu: realizasiya təcrübəsi
11.00-11.15/11.00-11.15am 
Nəzmin CƏFƏROVA/Nazmin JAFAROVA 
Tarixi və mədəni irsin təbliğində ümumdünya uşaq muzey proqramlarının rolu
 
11.15-11.30/11.15-11.30am 
Koray ALPER, Eda GÜNGÖR/ Koray ALPER, Eda GÜNGÖR 
Kaş Sualtı Arkeopark Projesi
11.30-11.45/11.30-11.45am 
Andrey BORODOVSKIY/Andrey BORODOVSKIY 
Dağlıq Altay arxeoloji irsinin turist infrastrukturuna inteqrasiyası
11.45-12.00/11.45-12.00am 
Arkadiy COPUA, Valentin NUSHKOV/Arkadiy Copua, Valentin Nushkov
Eşer şəhər yeri – yeni turizm kompleksi
12.00-12.15/12.00-12.15pm 
Şikar QASIMOV/Shikar GASIMOV 
Laçının qədim yaşayış məskənləri və tarixi abidələri
12.15-12.30/12.15-12.30pm 
Aygün Ekin MERIÇ/Aygün Ekin MERIÇ 
Türkiyə mədəni turizminə irəli sürülən arxeologiya ilə bağlı təkliflər
Saat 12.30-14.00/12.30-14.00pm
8-ci sessiya: “Memarlıq, epiqrafika, tarix”
Sədr: Cəfər QİYASİ və Mehmet RIHTIM
12.30-12.45/12.30-12.45pm 
Cəfər QİYASİ/Jafar GIYASI
Şamaxı Cümə məscidi – onüç əsrin ibadət yeri
12.45-13.00/12.45-13.00pm 
Emma ZILIVINSKAYA/Emma ZILIVINSKAYA 
Kiçik Asiya və Zaqafqaziyanın Qızıl Orda monumental abidəsinə təsiri
13.00-13.15/13.00-13.15pm 
Alik GABELİA/Alik GABELIA 
Sebastopolda yeni epiqrafik abidə
 
13.15-13.30/13.15-13.30pm 
Vadim BJANIA/Vadim BJANIA 
Abxaz “Çaçba” soyadındakı “çaç” sözünün kökü türk mənşəlidir
13.30-13.45/13.30-13.45pm 
Mehmet RIHTIM/Mehmet RIHTIM 
Azərbaycanda sufi abidələri: Xanəgah və təkyələr
13.45-14.00/13.45-14.00pm 
Alik GABELIA, Ece TRAPŞ/Alik GABELIA, Eje TRAPSH 
Antik dönemde Abhazya ve Anadolu arasındakı ilişkiler 
 
Saat 14.00-15.00/14.00-15.00pm
Nahar/Lunch
Saat 15.00-16.30/15.00-16.30pm
9-cu sessiya: “Avrasiyanın etnoqrafiyası”
Sədr: Nərgiz QULİYEVA və Yuliy KHUDYAKOV
 
15.00-15.15/15.00-15.15pm 
Nərgiz QULIYEVA, Elnur HƏSƏNOV/Nargiz QULIYEVA Elnur HASANOV
Ermənistanın Azərbaycana təcavüzü və onun Ermənistanda yaşamış Azərbaycanlıların ailə və məişət münasibətlərinə təsiri (XIX-XX əsrlər)
 
15.15-15.30/15.15-15.30pm 
Amanjol KALIŞ/Amanjol KALIŞ 
Qazaxıstan Respublikası azərbaycanlılarının sayı və məskunlaşma dinamikası
15.30-15.45/15.30-15.45pm 
Ela TAŞ/Ela TAŞ 
XIX əsr toqqaları
15.45-16.00/15.45-16.00pm 
Ahmet UHRİ/Ahmet UHRI 
Atın evcilleştirilme kriterlerinden biri olarak yulaf
 
16.00-16.15/16.00-16.15pm 
Aleksey PRONIN/Alexey PRONIN 
Son orta əsr - Erkən Yeni dövrə aid Yenisey çayı yaxınlığındakı III Koya dəfn yerində dəmir qılıncların hazırlanma xüsusiyyətləri və mənşəyi
16.15-16.30/16.15-16.30pm 
Əli ŞAMİL/Ali SHAMIL 
Yer-yurd və insan adlarında yaşayan tarix
Saat 16.45-18.00/16.45-18.00pm
10-cu sessiya: “Avrasiyanın etnoqrafiyası”
Sədr: Amanjol KALIŞ və Kemal IBRAHIMZADE
16.45-17.00/16.45-17.00pm 
Kemal IBRAHIMZADE/Kemal IBRAHIMZADE 
18. yüzyıl Rusya’sında “Türk Tarzı”
17.00-17.15/17.00-17.15pm 
Natalia QRIQORİYEVA/Natalia GRIGORIEVA 
Orta əsr Rusiyasında zərgərlik (Qədim Ladoqa materialları əsasında)
17.15-17.30/17.15-17.30pm 
Arzu MƏMMƏDOVA/Arzu MAMMADOVA Geleneksel Türk Sanatlarında Oğuz Damgalarının (Mimari Süslemelerde ve El Dokumalarında) kullanımı
17.30-17.45/17.30-17.45pm 
Ahmet AYTAÇ/Ahmet AYTACH
Başbakanlık Osmanlı arxivində bəzi Azərbaycan toxuculuğu sənədləri
 
17.45-18.00/17.45-18.00pm 
İrina KOÇKINA/İrina KOCHKINA 
Altay çölü sakinlərinin yerli incəsənət və folklor musiqisi ənənələrinin əlaqələndirməsinin problemləri (Şipunovo rayonu ərazisində 2000-2012-ci il etnoqrafik ekspedisiyasının materialları əsasında)
Saat 18.00-18.30/18.00-18.30pm
Başlanış mərasimi, bəyannamənin qəbul olunması
Saat 18.30-20.00/18.30-20.00pm
İvanovka kəndinə getmək, gəzinti, tanışlıq
Saat 20.00-22.00/20:00-22:00pm
Hacıhətəmli kəndində şam yeməyi
05 oktyabr 2012/5 October 2012
Tədbir iştirakçılarının Bakıya gəlişi və yola salınması
POSTERLƏR
POSTERS
1. Nərgiz ƏLIYEVA/Nargiz ALIYEVA Şeyx Əbu Tahir əs-Siləfi və Azərbaycan
2. Rəşad İBRAHİMOV, Albina RZAYEVA/ Rashad IBRAHIMOV, Albina RZAYEVA 
Orta əsr Ağsu şəhər əhalisinin məşğuliyyəti və məişət həyatı (2010-2012-ci illər arxeoloji
qazıntıları əsasında)
3. Arzu SOLTAN/Arzu SOLTAN 
Sərhədyanı ölkələrin turizm potensialının birləşdirilməsində arxeoloji turizmin yeri
4. Elmira ABBASOVA/Elmira ABBASOVA
Orta əsrlərdə Azərbaycanda süfrə mədəniyyəti (Ağsu materialları əsasında) 5. Bəsti SULTANOVA/Basti SULTANOVA
Göyçay qədim yaşayış məskənidir. 
6. Natiq QUBADOĞLU/Natig GUBADOGLU
Xələc coğrafi adının mənşəyinə dair
7. Həbibə ƏLİYEVA/Habiba ALIYEVA
Orta əsr Ağsu şəhərinin epiqrafik abidəsi
8. Şölə BAYRAMOVA/ Shola BAYRAMOVA 
Yerli arxeologiyanın inkişafında MİRAS İctimai Birliyinin rolu
Local archaeology via explorations of MIRAS Social Organization
9. Aynur MƏMMƏDOVA/ Aynur MAMMADOVA
Bakının ətraf kəndlərində ərəb xəttatlığının mirası - daş abidələr 10. İsa SADAYLI/Isa SADAYLI
İbtidai dövr sənəti - Qobustan rəsmləri
11. İlkin ƏLIYEV/Ilkin ALIYEV 
Qədim Alban xristian abidələri Azərbaycan milli mədəni irsinin nadir inciləridir. 
12. Zaur UMBAYEV/Zaur UMBAYEV
Ağsu türbəsi
13. Şahismayıl İSMAYILOV/Shahismayil ISMAYILOV
XVII əsrdə Səfəvilər dövlətində sənətkarlıq 14. İlhamə HƏMDULLAYEVA/Ilhama HAMDULLAYEVA
Tarix və memarlıq abidələri keçmişin nişanəsidir.
15. Vüqar QULIYEV/Vuqar GULIYEV
Orta əsr Ağsu şəhəri metal məmulatlarının bərpa və konservasiyası
FOTOQRAF MƏMMƏD RƏHİMOVUN KƏRPİC MEMARLIĞI FOTOSƏRGİSİ 
 
Oxunub : 3403