Videolar

AZE
ENG
TUR
RUS

Naci BAKIRCI

Konyada Orta əsr tikililərinin bərba edilərək muzey yaradılması. Konya Muzeylərinin Turizmə təsiri

BAX
Ernesto BORRELLİ

Arxeoloji irsin konservasiyası və bərpası
 

BAX
Ahmet UHRİ

Atın evcilleştirilme kriterlerinden biri olarak yulaf

 

BAX
Ali Kazim ÖZ

Doqquz Eylül Üniversiteti, İzmir, Türkiyə
İoniya Metropolisdə arxeoloji sahələrdə ziyarət mərkəzi layihəsi

BAX
Aleksey PRONIN

Son orta əsr - Erkən Yeni dövrə aid Yenisey çayı yaxınlığındakı III Koya dəfn yerində dəmir qılıncların hazırlanma xüsusiyyətləri və mənşəyi

BAX
Emma ZILIVINSKAYA

Kiçik Asiya və Zaqafqaziyanın Qızıl Orda monumental abidəsinə təsiri - 2
 

BAX
Emma ZILIVINSKAYA

Kiçik Asiya və Zaqafqaziyanın Qızıl Orda monumental abidəsinə təsiri - 1
 

BAX
Hidayət CƏFƏROV

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti, Bakı, Azərbaycan
Palıdlı nekropolunda arxeoloji tədqiqatların ilkin nəticələri - 2

 

BAX
<< 1 2 3 4 5 >>