Videolar

AZE
ENG
TUR
RUS

Yuliy XUDYAKOV

Novosibirsk Dövlət Universiteti, Rusiya
Orta əsr Orta Asiya obalarının hərb məsələlərinə dair elmi biliklərin öyrənilməsi və yayılmasında yenidənqurma obyektlərin tətbiqi